Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

  1. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů odvolat.
  2. Osobní údaje kupujících jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ostatními platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
  3. Osobní údaje kupujících jsou zpracovány a shromažďovány v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová a poštovní adresa.
  4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
  5. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží.
  6. Prodávající je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058267.